Fra 1. januar 2010 har selger selv anledning til å annonsere fast eiendom for salg på FINN.no.

Selv om selger og kjøper inngår avtale uten bruk av megler, vil banken ofte kreve at partene har profesjonell bistand ved oppgjøret.

Det å kjøpe bolig er en handel du skal leve med og det er viktig med et trygt og profesjonelt oppgjør. Dette kan vi bistå med.

Vi besørger etter behov utstedelse av alle dokumenter; kontraktskriving, tinglysing, innfrielse av lån, avregning av kommunale avgifter/renovasjonsavgifter, oppgjør mellom kjøper og selger, samt overtakelsesforretning.

Vi kan også besørge boligsalgsrapport og eierskifteforsikring for både kjøper og selger.

Dersom det er ønskelig kan vi være behjelpelig med hele prosessen fra salg til oppgjør.

Priser fra kr. 8.000,- + mva, avhengig av oppdraget. Du kan selv avgjøre om du vil ha fast pris for hele oppdraget eller timepris.