Om oss:

Advokatene Lund & Sneve er et kontorfellesskap mellom advokatene Henrik Lund og Per T. Sneve i Mandal. omoss

Vi har moderne og lett tilgjengelige lokaler i sentrum av byen.

Vi gir juridisk bistand innen de fleste rettsområder og vi har en rekke prosedyreoppdrag i saker som avgjøres i rettsapparatet

Kontoret har også ansatt megler, Kirsten Stulien Rølland. Vi kan derfor gi bistand i alle former for eiendomstransaksjoner samt forestå oppgjør for selgere som selv har fremskaffet kjøper.

Videre har kontoret ekspertise innen spansk – norske rettsforhold ved advokat Henrik Lund og advokat fra El Salvador, Karen Marcela Rivera. Sammen kan vi gi bistand om bl.a. kjøp og salg av faste eiendom m.m. i Spania, skatte- og avgiftsregler, selskapsetablering og arve/skifteoppgjør.

Vi bestreber oss på å gi våre oppdragsgivere en best mulig avklaring i saken og arbeider alltid med et mål om å oppnå et resultat utenfor rettsapparatet.