Følgende generelle priser gjelder ved vårt kontor:       

Førstegangskonsultasjon, inntil 30 minutter

Gratis

Bistand utover førstegangskonsultasjon:

Sivile saker

Fra kr. 1.300,- til kr. 1.700,- pr time, varierende etter sakstype, med tillegg av 25 % mva. Fra kr 1.625,- 
til kr 2.125,- pr time

Prisanslag for en del sakstyper:

Oppretting av testament

Fra kr. 2.000 med tillegg av 25 % mva. Fra kr 2.500.-

Oppretting av ektepakt/samboeravtale

Fra kr 2.000 med tillegg av 25 % mva. Fra kr 2.500,-

Fri rettshjelp

En del sakstyper gis det fri rettshjelp til, med eller uten behovsprøving. I saker med behovsprøving er det for tiden en inntektsgrense på kr 246.000 for enslige og kr 369.000 for ektefeller/samboere. For begge grupper er det en netto formuesgrense på kr 100.000. Det må betales egenandel, avhengig av sakens omfang. Egenandel

Rettshjelpsforsikring

Enkelte tvister vil inntil et gitt beløp dekkes av din forsikring. Dette kan være villa-, innbo-, bil-, fritidseiendom-, eller landbruksforsikring.

Egenandelen kan variere fra selskap til selskap. Det vanligste er at klienten selv må betale de første kr 4.000 og 20 % av det overskytende.

 

Egenandel


Advokat Henrik Lund Advokat Per T Sneve
Medlemmer av Den Norske Advokatforening