Spania

Ver en EspañolAdvokat Henrik Lund arbeidet som advokat i Marbella ( Málaga ) i perioden 2001 – 2005. Han har brev erfaring med spansk-norske rettsforhold, herunder kjøp og salg av fast eiendom, arveoppgjør og arveplanlegging, etablering av selskap og skattemessige forhold. Gjennomføring av eiendomskjøp og skifteoppgjør i Spania er meget forskjellige i forhold til norske forhold og det anbefales alltid å søke juridisk bistand i slike saker. Kjøp og salg av fast eiendom samt arveoppgjør for norske statsborgere har også juridiske og økonomiske konsekvenser i Norge og kontoret kan gi råd sett i lys av de to lands rettsregler.

Vi har også knyttet til oss advokat fra El Salvador, Karen Marcela Rivera som ytterligere styrker spanskkompetansen ved kontoret. Kontoret bistår gjerne ved gjennomføring av kjøp og salg av fast eiendom, skifteoppgjør, utarbeiding av testament, spørsmål om skatt og arveavgift m.v. i Spania – og sett i forhold til norske regler.

Kontakt advokat Henrik Lund eller trainee Karen Marcela Rivera.